ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ป.ตรี

-- หลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สาขาสุขภาพชุมชน และ สาขาการจัดการการเกษตรยั่งยืน เรียน 3 ปี จบ รับผู้จบ ม.6 ทุกสาขา ไม่จำกัดอายุ 60ปี ก็เรียนได้ ผู้ที่ยังไม่จบ ม.6 สามารถลงทะเบียนเรียนได้ สองรายวิชา

-- หลักสูตร ป.ตรี -- หลักสูตรแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จิตใจ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ แห่งเดียวของไทย ไม่เรียนแบบท่องหนังสือไปสอบ

--- ผู้ที่สนใจเรียนกับ ม.ชีวิต สามารถแจ้งความจำนงเพื่อจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ปี 2558 ที่ศูนย์ขอนแก่น โทร.087-823-3149 ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท

---------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ป.โท

-- หลักสูตร ป.โท -- หลักสูตรที่ให้คิดแบบเชิงระบบ (System Thinking) ขับเคลื่อนทั้งองคาพยพ (Organism) สร้างนักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (Sustainable)

------ต้องการเรียน ป.โท ที่ จ.มหาสารคาม โทร.082-315-3500

-- ผู้สนใจศึกษาต่อ สามารถแจ้งความจำนงไว้ได้โดยกรอก ชื่อ-สกุล, อีเมล์, เบอร์โทรศัพท์ ที่ช่องส่งเมล์ ด้านขวามือ- จ.ขอนแก่น เปิดศูนย์ที่ อ.เมือง,เขาสวนกวาง,กระนวน,ภูเวียง,ภูผาม่าน เท่านั้น จังหวัดใกล้เคียงได้แก่ มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, นครราชสีมา, ชัยภูมิ-อ.คอนสาร เท่านั้น ที่อื่นนอกจากนี้ไม่ใช่ศูนย์ของ ม.ชีวิต ดูข้อมูลเพิ่มเติมของสำนักงานใหญ่ และหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์อื่นทั่วประเทศได้ที่แถบด้านขวามมือ


เพลงนิทานแผ่นดิน
ศ.นพ.ประเวศ วะสี แนะนำ สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

facebook

facebook
คลิ๊ก: ข่าวสารและภาพกิจกรรม ป.โท ขอนแก่น-ชัยภูมิ

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

ต้นกล้าอาชีพ วิสาหกิจชุมชน ม.ชีวิต รุ่นที่2

การทำน้ำหมักชีวภาพจากพืชสีเขียว (EM)

หันพืชผักให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ย่อยสลายได้ง่าย

เปลือกผลไม้ หรือเศษผลไม้ก็ใส่ไปด้วยได้


เปิดหนังสือดูกัน เพราะคนที่ทำเป็นไม่มา ทิ้งหนังสือไว้ให้ เลยต้องลองทำกันเองไปตามตำลา

ถกเถียงกันใหญ่ว่าทำถูกกันหรือป่าว


เทกากน้ำตาล 1 ส่วน ลงในเศษผัก 3 ส่วน

แล้วคลุกให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้อย่างน้อย 1 สัปดาห์

จะปิดปากถังด้วยพลาสติกและมัดเชื่อกรอบปากถัง แล้วปิดฝาเป็นสองชั้นก็ได้

หลังจากได้น้ำ EM แล้ว เราจะนำไปทำน้ำยาล้างจานต่อไป
น้ำยาล้างจาน สูตรน้ำซาวข้าว

วันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนทางเลือกการศึกษาในโรงเรียนวอลดอร์ฟ มิใช่เป็นเรื่องของระบบวิธีการสอน หากแต่เป็นเรื่องของศิลปะ ศิลปะแห่งการปลุกสิ่งที่ดำรงอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนให้ตื่นขึ้นมา ฉะนั้น โรงเรียนวอลดอร์ฟมิได้มุ่งหมายจะให้การอบรมสั่งสอน หากแต่มุ่งหมายจะปลุก โดยแรกสุดจะต้องปลุกครูขึ้นเสียก่อน จากนั้นครูจะต้องปลุกนักเรียนและอนุชนทั้งหลายอีกต่อหนึ่ง

ข้างต้นคือคำกล่าวของ รูดอล์ฟ สไตเนอร์ นักปรัชญาและนักการศึกษาชาวออสเตรีย ผู้ให้กำเนิดปรัชญาการศึกษาวอลดอร์ฟ และก่อตั้งโรงเรียนวอลดอร์ฟแห่งแรกขึ้นที่ประเทศเยอรมนี โดยมุ่งหมายให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลครบถ้วนทั้งร่างกาย จิตใจ และปัญญา เพื่อเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งต่อมาได้กลายต้นแบบของเครือข่ายโรงเรียนวอลดอร์ฟจำนวนนับพันแห่งใน 50 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยคือ ศูนย์การเรียนปัญโญทัย ของ นพ.พร พันธุ์โอสถ

http://www.karn.tv/c_school/com_002.htmlโรงเรียนเพลินพัฒนา

Waldorf Education

วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2553

ถนนคนเดิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ถนนคนเดิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เริ่มดำเนินการมาได้ประมาณสองเดือน มีผู้สนใจมากพอสมควร จนต้องจอดรถไกลขึ้น ถ้ามาในช่วงดึก

ผู้จำหน่ายสินค้า และผู้ทำกิจกรรมต่างๆ เข้ามาเช่าเต็มพื้นที่ จนต้องคัดเฉพาะเจ้าที่น่าสนใจกว่าไว้

นักศึกษา ม.ชีวิต ได้เข้าไปขายสินค้าและทำกิจกรรม 4ราย แต่ในวันที่ถ่ายรูป หาคุณแม่อุบล ที่มาร้องหมอลำ เปิดหมวก ไม่เจอ


คุณพี่ภาสกร กับข้าวจี่ ต้นกล้าอาชีพ

ได้พื้นที่ขายก่อนเพื่อนเลย

คุณพี่ประไพ และคณะ (คนใส่ชุดไทย) ตีขิม เปิดหมวก

เห็นใบยี่สิบบาท เยอะเลย ประมาณหลายร้อยในกล่องขิม ทั้งคืนคงจะได้เป็นพัน ลืมถ่ายรูปเงินมาด้วย

คุณพรพิมล แกะสลักพระพุทธรูปจากไม้ขนุน

พระทั้งหมดที่เห็นคือถูกสั่งเช่าไว้แล้ว รวมทั้งองค์ที่ยังแกะไม่เสร็จด้วย

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

All for One - บูรณาการ

การประชุม โครงการพัฒนาเทศบาลและอบต. (อปท. พอเพียง)
ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ลเทศบาลตำบลพระลับ
เทศบาลนำร่อง อปท.พอเพียง ของ อ.เมือง จ.ขอนแก่นการประชุมผู้จัดกระบวนการ ต้นกล้าอาชีพรุ่นที่ 6
ที่ ศูนย์สาธารณสุขเพื่อประชาชน อ.เมือง จ.ขอนแก่นอ.สุรเชษฐ เวชชพิทักษ์ และผู้ประสานงานจังหวัด จาก สสวช. เยี่ยมศูนย์เรียนรู้นครขอนแก่น

โครงการทั้งหมดของ สสวช. บูรณาการ เพื่อให้เกิด "ความพอเพียง อย่างยั่งยืน" กับประชาชน ชุมชน และสังคม

รายละเอียด โครงการ อปท. พอเพียง


..

วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2553

2 งานในฝัน


2 งานในฝัน

ที่ดิน 2 งาน แปลงนี้เป็นของ พ่อแดง ที่ซื้อมาเมื่อ 20 ปีก่อน ขณะนี้ราคาขายประมาณงานละ 2 แสน หรือมากกว่า เพราะอยู่ในเขตชุมชน หน้าค่ายทหาร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ด้วยวัย 63 ปี ถ้าขายที่แปลงนี้ไปก็คงได้เงินพอสมควรอยู่ และบ้านที่ใช้อาศัยก็อยู่ในหมู่บ้านเคหะ ที่เห็นในภาพ แต่พ่อแดงตัดสินใจให้เพื่อนนักศึกษารุ่นลูก 4 คน ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมทางการเกษตร โดยจะเริ่มที่ การเลี้ยงหมูหลุม 6 ตัว ตัวละ 1,200 บาท จะใช้เวลาเลี้ยง 5 เดือน โดยการลงเงินและลงแรงช่วยกันทำ

เดิมทีที่ดินจะมีต้นไม้รกแบบแปลงด้านข้าง ทั้ง 5 คน ช่วยกันถางจนเป็นดังภาพ ในเวลา 1 อาทิตย์


ส่วนที่ดินอีก 13 ไร่ ในภาพเป็นของน้าของผู้เขียน เมื่อนักศึกษากลุ่มนี้ได้ไปเห็น จึงอยากที่จะทำกิจกรรมแบบ Home Stay หรือ อาจจะเป็นการสาธิตและทดลองทำนา ให้กับคนเมืองผู้ที่สนใจ ได้มาลองทำนากันดู เหมือนกับที่เห็นในทีวี จากประเทศญี่ปุ่นที่ทำการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

ที่ดินที่ว่านี้เคยเขียนเรื่องลง Blog OK Nation

ผู้ใหญ่ลีกับนางมา – ใครบอกชาวนาจน
วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2553

เมืองไทยน่าอยู่

มูลนิธิยุวพัฒน์ว วชิรเมธี
เมืองไทยน่าอยู่

มีคนบอก พยาบาลคนไทย เป็นพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก

คนไทยที่เคยทำงานที่ NASA ตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านเกิด เพราะ ไม่มีที่ไหน ข้าวปลาอาหารมากมายและอร่อยเท่าเมืองไทย

ฝรั่งเข้ามาอยู่ในเมืองไทย เพราะ คนไทยมีน้ำใจ เป็นมิตร แตกต่างจากคนชาติอื่น

ส่วนผมไม่ต้องการอยู่ในเมืองไทย ผมต้องการอยู่ที่บ้านเกิดของผม คือ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพราะไม่มีที่ไหนที่จะสุขใจเท่าบ้านเรา กินข้าวที่จังหวัดอื่นก็ไม่อร่อยเท่าที่ขอนแก่น
โครงการ คนไทย ชุดที่ 1 เรื่อง พ่อผาย

สัมภาษณ์คนไทย


..